Bộ đầu hơi nắp chụp 22SB/PB Yoshida – Japan

185.000