Mũi vít bắt góc hẹp Anex +2 -6 x 210mm

190.000

Thương hiệu: Anex

Mã sản phẩm: No.350

Mũi vít bắt góc hẹp +2 -6 x 210mm