ANEX – Cây nhặt ốc vít điều chỉnh độ dài No.411

116.000